MERSOR
Perimeter Protection
 
QuadroSense Bariera trybostatyczna - kabel sensoryczny                                
 System QuadroSense służy do zabezpieczenia mienia, terenu i ochrony obiektów za pomocą bariery trybostatycznej ( czujnika : kabla trybostatycznego TB ) zamontowanej na dowolnym ogrodzeniu ( płot z siatki drucianej, płot stalowy z prętów, płot drewniany, itp. ).  
 Zabezpieczamy się przed :
 • Przejściem sprawcy na teren przez ogrodzenie
 • Wycięciem ogrodzenia
 
 System QuadroSense czyni ogrodzenie zwartą barierą uniemożliwiającą intruzowi niezauważone wejście nateren obiektu i dokonanie kradzieży na określonym terenie. QuadroSense zapobiega kradzieży :
 • Wszelkiego rodzaju pojazdów
 • Maszyn i urządzeń budowlanych, rolniczych
 • Paliwa, urządzeń ( "złomu" )
 • Wielu innych rzeczy i zwierząt znajdujących się na ogrodzonym terenie
 
 Zabezpieczymy :
 • Posesje, place
 • Składy, magazyny
 • Gospodarstwa rolne, fermy zwierząt
 • Tereny przemysłowe
 • Tereny prywatne orza publiczne
 
 Czujnik nie generuje alarmu, kiedy :
 • Pada deszcz, śnieg
 • Panuje mgła
 • Oświetlony - oślepiony światłem
 • Przesiadują na ogrodzeniu ptaki
 • Chodzą po ogrodzeniu małe zwierzęta
 • Jednorazowo uderzamy w ogrodzenie
 
 Czujnik generuje alarm :
 • Przy próbie demontażu
 • Podczas spadku napięcia zasilania
 • Podczas wspinania się na ogrodzenie
 

Składa się z następujących elementów :
 • Główna jednostka sterująca GJS
 • Czujnik : kabel trybostatyczny TB
 • Panel sterowania - program na PC
                
Podstawowe dane techniczne QuadroSense Bariera trybostatyczna - kabel sensoryczny : 
 • Główna jednostka sterująca GJS posiada cztery strefy o łącznej długości ogrodzenia do 1000 m      
 • Maksymalna długość strefy : I do 250m, II do 250 m, III do 250 m, IV do 250 m
 • Podłączenie do centrali alarmowej 4 niezależne przekaźniki ( 4 x NC )
 • Napięcie zasilania 9 V do 36 V, pobór prądu max 200 mA
 • Sposób regulacji panel sterowania - program komputerowy PC
 • Prawdopodobieństwo wykrycia nie mniej niż 95 %
 • Temperatura pracy - 40 C do + 65 C
 • Stopień ochrony obudowy IP 65. Produkt posiada znak CE
 
Informacja : Strona używa Cookies   Copyright (c)2015 MERSOR