MERSOR
Perimeter Protection
 

QuadroSense

System QuadroSense służy do zabezpieczenia mienia, terenu i ochrony obiektów za pomocą bariery trybostatycznej ( kabla trybostatycznego TB ) zamontowanej na dowolnym ogrodzeniu ( płot z siatki drucianej, płot stalowy z prętów, płot drewniany i wielu innych ).

Zabezpieczamy się przed :

  • Przejściem sprawcy na teren przez ogrodzenie
  • Wycięciem ogrodzenia
 
System Quadrosense czyni ogrodzenie zwartą barierą uniemożliwiającą intruzowi niezauważone wejście na teren obiektu i dokonanie kradzieży na określonym terenie.  
QuadroSense jest to urządzenie posiadające cztery niezależne strefy ( cztery kanały ), które wykrywają i przetwarzają sygnały z czujników takich jak :
  • Bariera trybostatyczna ( Vibration cabel ) – czujnik : kabel trybostatyczny TB, reagujący na odkształcenie i wibrację. Długość czujnika jest dostosowana do długości ogrodzenia ( strefy zabezpieczonej )
  • Bariera sejsmiczna (Seismic sensor ) czujnik drgań sejsmicznych,  od 1 do 12 detektorów drgań połączonych kablem CD.
 
 
Główna jednostka sterująca GJS QuadroSense umożliwia podłączenie czujników do czterech niezależnych stref w dowolnej kombinacji. Panel sterowania – program komputerowy na PC pozwala na precyzyjną kalibrację parametrów czujnika podłączonego do strefy.
GJS QuadroSense można podłączyć do każdej centrali alarmowej – posiada cztery wyjścia NC przypisane do stref.
 
Informacja : Strona używa Cookies   Copyright (c)2015 MERSOR